Macskaistenek az ókori Egyiptomban


Az ókori egyiptomiak számtalan istent tiszteltek és féltek, ezek közül rengeteg volt részben, vagy egészben állati külsővel felruházva. Minket most leginkább azok az istenek érdekelnek, amelyek macska képében jelentek meg!

Lássuk is, hogy milyen macska istenek voltak Egyiptomban…

Basztet, a termékenység istennője

Basztet, a macskaistennő. Forrás: https://mythopedia.com/topics/bastet

Az egyik talán legismertebb Basztet, vagy Baszt, az ősi egyiptomi istennő, akit leginkább az otthonnal, gyermekszüléssel és a termékenységgel azonosítottak. A korai ábrázolásokban még oroszlán fejű, majd később házi macska fejű női alakú istenség volt, akit a ház védelmezőjének és és a tánc és öröm istennőjének tartottak.

Basztetet leginkább Bubasztisz városában tisztelték, itt volt a követőinek a központja. Az itt található temploma az egyik legnagyobb létszámban látogatott és legnépszerűbb volt egész Egyiptomban, és hatalmas, élettel teli fesztiválokat tartottak a tiszteletére. A termékenység mellett a nők és gyermekek védelmezőjeként is számon tartották.

Gyakran ábrázolták a kezében ankhot (egyiptomi kereszt, vagy fogantyús kereszt néven is ismert), az élet szimbólumát tartva.

Kapcsolatba hozták még a Nappal és a Holddal is – hitték, hogy ő a Napisten, Ra lánya és gyakran ábrázolták napkoronával a fején. Hitték, hogy képes megvédeni a gonosz szellemektől.

Ezen felül a zenével és tánccal is kapcsolatba hozták, gyakran ábrázolták a fentieken túl hangszerrel.

Egyike volt a legnépszerűbb és legkedveltebb egyiptomi isteneknek.

Mafdet, a fáraók védelmezője

Forrás: https://stmuscholars.org/mafdet-the-forgotten-goddess-of-old-kingdom-egypt/

Mafdet macskaként, vagy oroszlánként, esetleg oroszlán fejű nőként ábrázolt istennő volt, aki a kígyók és skorpiók ellen védelmezett (ne feledjük, az ókori Egyiptomban járunk, ahol 1-1 mérges csípés végzetes volt és nem tudták a városokat megtisztítani a veszélyes állatoktól, mint manapság, így ő egy fontos istenségnek számított).

Hitték, hogy ő védelmezi a fáraókat és ő felel az igazságosságért, karmaival lesújtott a bűnözőkre. A védelmező és büntető szerepeken túl az “igazságszolgáltatás” is hozzá tartozott, gyakran ábrázolták együtt Maat-tal, az igazság és egyensúly istennőjével, akiről úgy tartották, hogy ő méri meg az elhunytak szívét a túlvilágon, hogy ítéletet hozzon, hogy milyen életet éltek.

Ezen túl Mafdetet a virradat istennőjeként is számon tartották – a nevének a jelentése körülbelül annyit jelent, hogy “ő, aki fut” amiről azt tartják, hogy arra utal, amikor hajnalban a nőstény oroszlánok elindulnak prédára vadászni.

Szekhmet, a háború, vadászat istennője, a Napisten lánya

 

Szekhmetet egy nagyon erős istennőnek tartották, akit leggyakrabban nőstény oroszlán, vagy oroszlán fejű nőalakként ábrázoltak, aki az állat pusztító erejét testesítette meg. A tűz, a háború, de a gyógyítás és a tánc istene is volt egyben.

Részben Memphisz városához tartozott, a szektája központja itt volt. A temploma az egész birodalom egyik legfontosabbja volt, ahol fesztiválokat rendeztek a tiszteletére.

A Nap erejével is társították őt, hitték, hogy Ra, a Napisten leánya.

A pusztítás istennőjeként hívei hite szerint képes volt megvédeni Egyiptomot az ellenségeiktől, tüzes lehelletével elpusztítva őket. Ez az oldala félelmetessé tette őt, ennélfogva számtalan szertartást végeztek, hogy megbékítsék haragját és megakadályozzák, hogy szabadjára engedje pusztító erejét.

Ezeken felül Szekhmetet a gyógyítással és az orvoslással is azonosították, hittek benne, hogy képes meggyógyítani a betegeket, gyakran ábrázolták őt is ankhal a kezében. Papjai ismertek voltak orvosi tudásukról Memphiszi templomából számtalan orvoslással kapcsolatos emlék és irat került elő.

Szekhmet egy fontos istennő volt, aki Egyiptom védelmezőjeként az egyik legerősebb és leginkább tisztelt volt az istenek között.

Menhit, Egyiptom védelmezője

Menhit egy újabb istennő, akit a háborúval és vadászattal azonosítottak és gyakorta ábrázolták őt is nőstény oroszlánként, vagy oroszlán fejű nőként, aki képes leteríteni a vadakat nyílvesszőjével. Alsó-Egyiptomban tisztelték őt.

Gyakorlatilag hasonló volt, hasonló erőket tulajdonítottak neki, mint Pakhet-hez, akit viszont Felső-Egyiptomban tiszteltek leginkább.

Menhitet kapcsolatba hozták az éggel és hitték, hogy az Ég istenének, Shu-nak a hitvese.

Tefnut, a nedvesség istennője

Tefnutot gyakran ábrázolták nőstény oroszlánként, vagy oroszlánfejű nőként. Őt tartották az Ég isten Shunak és a Föld istennőjének, Gebnek az anyjának, akihez a világ teremtését is társították.

Úgy tartották, hogy ő szülte az első isteneket és az első embereket is.

A Nappal is kapcsolatba hozták, a Napisten Ra leánya volt.

Tefnut istennő volt a nedvesség, az ég és a termékenység istennője, akitől az égi áldást várták, hogy megnőjjön a termés.

Ezeken felül az igazságosság istennőjével, Maat-tal is kapcsolatba hozták, hitték, hogy az ő feladata fenntartani a világban az egyensúlyt, a rendet és az erkölcsöt.

Tefnut egyike volt a legfontosabb istenségeknek az egyiptomi pantheonban, a világ teremtő szerepe, a Nappal, az éggel és a földdel való kapcsolata és a nedvességet és termékenységet hozó szerepe miatt.

Pakhet, a háború és vadászat istennője

Pakhet (más néven Pachet, vagy Pasht) szintén a háború és vadászat istennője volt, akit nőstény oroszlán, vagy olykor oroszlán fejű asszony képében láthattunk. A sivataggal társították és hitték, hogy védelmezi a fáraót a vadállatoktól és az ellenségeitől.

Erőteljes istenség volt, akiről úgy tartották, hogy mindent lát, ami a sivatagban történik és azonnal lesújtott azokra, akik a fáraó, vagy Egyiptom népének életére törtek.

A háború mellett hitték, hogy képes megnöveszteni a termést és virágba borítani a sivatagot.

Gyakorta ábrázolták őt kezében az ankh-al.

“Talán feltűnt, hogy nagyon sok hasonló istenség volt, akik ugyanolyan tulajdonságokkal bírtak ám különböző személynek tekintették őket – ez nem véletlen. Ne feledd, hogy az ókori Egyiptom területe – attól függően, hogy mikor nézzük – meghaladhatta a mai 1 millió négyzetkilométert is, hatalmas távolságok, amiket jellemzően gyalog, tevével, vagy a Níluson hajózva tettek meg, ráadásul a legtöbb ember ritkán hagyta el a lakhelyét, így az egyes istenségek idővel átalakultak és a helyi viszonyokhoz idomultak”

Aker, a Föld és a horizont istene

Ahogy már megszokhattuk, őt is oroszlánként, vagy oroszlánfejű férfiként ábrázolták, egy erős és védelmező isten volt. Úgy hitték, hogy ő őrzi az alvilág kapuját és a holtak őrzőjeként tartották számon. Gyakran ábrázolták még dupla oroszlánként is, a keleti és nyugati láthatárt szimbolizálva és hitték, hogy ő védi a fáraót a másvilágon.

Akert a Föld istenével, Geb-el is kapcsolatba hozták és ő volt a Halál istennőjének, Nut-nak a férje.

Sokszor hozták kapcsolatba az idővel is, úgy hitték, hogy ő intézte az idő múlását.

Nem ő volt a legismertebb az egyiptomi istenek közül, viszont azzal, hogy ő védelmezte a fáraót a túlvilágon egy elismert és tisztelt istenség volt.

Macskák az ókori Egyiptom pantheonjában

Ahogy láthatod nagyon sok isten kapott macska jellemzőket, a fenti lista csupán a jéghegy csúcsa, hisz a több, mint 4000 évig fennálló civilizáció megszámlálhatatlan sok istenséget termelt ki magából, ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a cicák/nagymacskák nagyon sok istennek adták a külsejét.


Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük